Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Odstąpienie od kredytu hipotecznego na nowych zasadach

Od 22. lipca 2017 roku obowiązuje nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Wprowadza ona wiele zmian mających na celu poprawę sytuacji kredytobiorców – konsumentów i ochronę ich praw. Jedną z nich jest możliwość odstąpienia od umowy kredytu po jej podpisaniu. Jeszcze nie tak dawno nie było to możliwe od strony konsumenta. Oczywiście istniały wyjątki, ale nieliczne. Obecnie do 14 dni od momentu zawarcia umowy każdy z nas ma możliwość odstąpienia od umowy właściwie bez żadnych skutków finansowych i prawnych.

Ze zmianą przepisów klient, który podpisał umowę ma czas do 14 dni kalendarzowych na dostarczenie oświadczenia do banku o odstąpieniu od umowy kredytowej bez konieczności podawania jakichkolwiek wyjaśnień. Wzór oświadczenia bank ma obowiązek dołączyć do każdej z umów (wcześniej możliwe to było jedynie w odniesieniu do kredytów konsumenckich). Oczywiście klient może, wzorując się na sformalizowanym wzorze oświadczenia, własnoręcznie napisać rezygnację z kredytu hipotecznego. Ważne, by zawarte były tam elementy z wzorca. Rezygnacja uznana zostanie za skuteczną, jeśli dostarczymy ją najpóźniej w 14 dniu trwania umowy (liczy się data stempla pocztowego). Można zrobić to osobiście albo przesłać pocztą (przesyłką poleconą) na adres wskazany przez bank. Należy podkreślić, że korzystanie przez klienta z przesyłek kurierskich nie daje gwarancji skuteczności przekazanego w ten sposób oświadczenia.

Bardzo ważne, że rezygnacja z kredytu nic nie kosztuje. Jedyny koszt to odsetki naliczone za każdy dzień od podpisania umowy kredytowej do chwili rezygnacji. Oczywiście jeśli bank poniósł dodatkowe koszty, klient będzie musiał je pokryć z własnej kieszeni. Kwotę wypłaconego kredytu po przyjęciu rezygnacji należy zwrócić do banku najpóźniej do 30 dni od daty złożenia oświadczenia o rezygnacji z kredytu, a wiążący jest wpływ pieniędzy na rachunek banku.

Rezygnacja z kredytu wiąże się z jednoczesnym wygaśnięciem usług dodatkowych wynikających z umowy kredytu. Są to np. ubezpieczenie czy inne produkty z tzw. transakcji wiązanych, jakie bank nam zaoferował do kredytu. O kosztach z tym związanych decyduje bank.

Sprawdź teraz:
Najlepsze karty kredytowe grudzień 2020
Najtańsze kredyty gotówkowe grudzień 2020
Najnowsze konta osobiste grudzień 2020

Administrator
signature