Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Konta skrojone na portfel emeryta

Współcześni emeryci, podążając za duchem czasu, nie tylko coraz częściej korzystają z elektronicznej bankowości, ale również z nowoczesnych produktów i usług jakie oferują banki. Już nie oczekują dziesiątego każdego miesiąca na wizytę listonosza z emeryturą, ale zlecają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przelewanie jej na konto osobiste. Z myślą o nowoczesnej grupie emerytów stanowiącej wyznacznik współczesnych czasów, banki przygotowały dla ciekawy produkt – konto dla emeryta.

Oferta kont przeznaczonych dla seniorów posiada wiele dodatkowych bardzo atrakcyjnych usługa. Wśród wielu propozycji ciekawą wydaję się właśnie dla tej grupy klientów oferta kont obejmująca na przykład zniżkę na zakupy leków czy możliwość opłacania rachunków w placówce bankowej, w której senior założone ma konto osobiste wolne od opłat prowizyjnych. Taką opcję w swojej ofercie ma między innymi Bank Pocztowy, BZ WBK i wiele innych instytucji finansowych.

Oprócz klasycznego konta osobistego, na które wpływa comiesięczna emerytura banki proponują emerytom specjalne konta oszczędnościowe lub lokaty dla nich dedykowane. Atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych w banku środków oraz ich należyte zabezpieczenie sprawia, że coraz więcej emerytów zamiast przechowywać swoje oszczędności w domowej „skarpecie” chętniej deponuje je na kontach oszczędnościowych. Konta oszczędnościowe przeznaczone dla seniorów charakteryzują się niezwykle prostą obsługą. W większości przypadków zgromadzonymi na nich środkami można dowolnie dysponować bez konieczności wizyty w placówce bankowej wykorzystując, do tego celu bankowość elektroniczną (internet, telefon, smartfon). Banki odstępują często w przypadku klienta w wieku emerytalnym od pobierania opłat związanych z obsługą konta.

Ciekawą propozycją jest możliwość dokonania wypłaty zgromadzonych na koncie oszczędnościowym środków w dowolnym dla seniora momencie bez utraty naliczonych do chwili dyspozycji odsetek.

Możliwość korzystania z kont oszczędnościowych jest sposobem zwiększania swoich nawet niewielkich zasobów, z której korzysta coraz większa grupa seniorów świadomych korzyści finansowych jakie niesie ze sobą tak konkurencyjna na rynku produktów bankowych oferta.

Sprawdź teraz:
Najlepsze karty kredytowe grudzień 2019
Najtańsze kredyty gotówkowe grudzień 2019
Najnowsze konta osobiste grudzień 2019

Administrator
signature