Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Koniec OFE – co dalej?

Od dłuższego czasu jednym z bardziej drażniących tematów jest likwidacja OFE. Pierwotnie reforma miała rozpocząć się z początkiem stycznia 2018 r. i jej celem była likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych. Niestety prace nad nowelizacją przepisów, ale i czas potrzebny na wprowadzenie zmian okazuje się być niewystarczający i planowane przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne ma nastąpić sukcesywnie i trwać do lipca 2018 roku. Tak podano w informacjach Ministerstwa Rozwoju.

Zmiany mają na celu przekształcenie 75% środków zgromadzonych w OFE w prywatne fundusze każdego, kto nawet w 2014 roku zrezygnował z odkładania w funduszu emerytalnym na rzecz ZUS. Pozostałe 25% zasili budżet Funduszu Rezerwy Demograficznej. To, że środki zostaną przekazane członkom OFE oznacza tylko tyle, że staną się prywatnymi i zgromadzone będą w IKZE. Z czasem sami będziemy mogli zadecydować o ich dalszym losie – można będzie je wypłacić, lub pozostawić nadal w obecnym tzw. III filarze. Istnieje szansa na to, że w przyszłości na zmianach nie ucierpią znacznie nasze emerytury. Wicepremier Morawiecki zapowiadał wszak, że dzięki nim powiększymy nasze subkonto w ZUS, co będzie miało znaczenie przy obliczaniu świadczenia. Środki będą oczywiście wirtualne, ale to rozwiązanie może być dobrym dla przyszłych emerytów. Zmianie wymagać będą i inne ustawy, nad tym ma pracować rząd.

Średnio każdy pracujący członek OFE otrzyma zwrot w wysokości ok. 8016 zł. Rzecz jasna suma ta zależy od wielu czynników, głównie czasu oszczędzania i wieku ale i wysokości wynagrodzenia i jego części (naliczanej od części składki emerytalnej) przekazywanej do OFE. To, ile środków zgromadzimy do lipca 2018 roku będzie można sprawdzić na stronach internetowych funduszy, logując się na konto indywidualne.

Obecnie przygotowywane są odpowiednie zmiany i projekty ustaw, które mają umożliwić prowadzenie tak ważnych dla nas zmian. Konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe to III-IV kwartał tego roku, zatem od stycznia wszelkie zmiany są mało realne. Przygotowania do reformy dotyczą nie tylko ustawodawcy, ale samych OFE i ZUS. Potrzeba czasu, a przede wszystkim jasnych stanowisk rządu dotyczących kryteriów i zakresu zmian i czynności jakie trzeba będzie wykonać. Dodatkowo rząd planuje, poza „zwrotem” zaewidencjonowanych w OFE składek, przekazaniem na konta w IKZE czy subkonta w ZUS upowszechnienie pracowniczych planów kapitałowych.

To plan na oszczędzanie każdego z nas na przyszłą emeryturę, by można było godnie żyć. Świadomość finansowa Polaków wzrasta, zatem są szanse, że projekt zadziała i III filar będzie popularny wśród wielu pracujących osób.

Sprawdź teraz:
Najlepsze karty kredytowe grudzień 2020
Najtańsze kredyty gotówkowe grudzień 2020
Najnowsze konta osobiste grudzień 2020

Administrator
signature